Tanácsot fogunk adni:     be6dd19d5713db197074145991b91e74.svg +420 461 724 460      efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg info@stepar.hu

Személyes adatok

A STEPAR e-shop személyes adatainak védelme

1. Cég ŠTĚPAŘ s.r.o., székhely: Střítežská 570, Polička 57201, CG: 07371594, Adószám CZ07371594 bejegyezték a Hradec Královéi Törvényszék által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, ügyiratszám C 42279: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban) értelmében

- név, vezetéknév,

- email cím,

- telefonszám,

- Számlázási/szállítási cím.

2. A STEPAR S.R.O.. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A STEPAR S.R.O.. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.STEPAR.hu/adatvedelem címen.

A STEPAR S.R.O. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A STEPAR S.R.O. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A STEPAR S.R.O. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A STEPAR S.R.O. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. A személyes adatok feldolgozását a ŠTĚPAŘ s.r.o. így a személyes adatok kezelője. A rendszergazda személyes adatait a feldolgozók is feldolgozzák:

a) A Golemos s.r.o. által üzemeltetett Eshop-rychle szolgáltatás szolgáltatója, amelynek székhelye: České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01,

b) Geis Parcel CZ s.r.o. Futárcég, Geis Point, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice,

c) Zásilkovna s.r.o., Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1019/27d).

d) Seznam a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000

A személyes adatokat nem továbbítják az EU-n kívüli harmadik országokba.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese stepar@stepar.cz

6. Az adminisztrátornak nincs megbízottnak nevezett személye. A rendszergazdával a stepar@stepar.cz e-mail címen lehet kapcsolatba lépni:

a weboldal forgalmának mérése és statisztikák készítése a weboldal forgalmáról és a látogatók viselkedéséről; a weboldal alapvető funkcionalitása.

- A cookie-k gyűjtése a fent említett célokra személyes adatok feldolgozásának tekinthető. Az ilyen adatkezelés jogi ok - az adatkezelő jogos érdeke - alapján lehetséges, és a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi. f) rendelet.

- A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

- Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

- Az összegyűjtött sütiket más feldolgozók dolgozzák fel:

Szolgáltató Google Analytics, üzemelteti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a STEPAR S.R.O. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

- Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

- Panaszt nyújtson be a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

Polička 18. 12. 2018 napon

 

30 éves tapasztalat


Vásárlás számlán

Állami intézmények és törzsvásárlók számára

Ingyenes szállítás

több mint 84 000 forint

Minden van raktáron

Azonnal szállítunk

Maximális lejárati idő

Az elsősegély-készletek lehető leghosszabb lejárati ideje

Betartjuk a törvényt

Termékeink biztonságosak és megfelelnek minden szabványnak